Đào tạo khởi sự kinh doanh cho thanh niên tại Tỉnh ĐăkLak

Khóa đào tạo thứ sáu theo chương trình của dự án do ĐSQ Hoa Kỳ tài trợ một phần được tổ chức trong hai ngày 28 và 29/11 tại Tỉnh Đắklak. Chương trình nhận được sự hỗ trợ và phối hợp với Tỉnh đoàn Đăklak thu hút hơn 40 học viên là các cán bộ tỉnh đoàn, cán bộ đoàn cở sở các xã, huyện của tỉnh Đăklak. Với sức trẻ, năng động và nhiệt tình của cán bộ đoàn thanh niên, các bạn vừa tham gia công tác đoàn vừa tập làm kinh doanh hoặc đang trong quá trình khởi nghiệp mong muốn được trang bị thêm kiến thức để phát triển kinh tế cho gia đình và địa phương. Đây là khóa thứ 6 do HNEW thực hiện tại 6/9 tỉnh thành trong cả nước với giảng viên là các Alumni đã từng tham gia các khóa học tập và trao đổi, giao lưu học tập tại Hoa Kỳ do ĐSQ Hoa Kỳ tài trợ.

24135535_1943700192311965_538791258_n 24172545_1943701562311828_2126035454_n
24203550_1943700252311959_1638244934_n 24203757_1943701578978493_1380459653_n

24135395_1943773822304602_1204439873_n
24171814_1943773702304614_1260728613_n
24172584_1943772422304742_261907127_n