HỘI THẢO KHÁT VỌNG VIỆT NAM 2035

Ngày 30/5, Ngân hàng Thế giới (WB), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Kế hoạch đầu tư đã tổ chức hội thảo: “Khát vọng Việt Nam 2035 – vai trò của doanh nghiệp và yêu cầu hiện đại hoá thể chế” tại Khách sạn Sofitel Plaza, Số 1 Thanh Niên, Hà Nội.

vcci3

Hội thảo có sự tham gia của Ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bà Victoria Kwakwa – Phó Chủ tịch Ngân Hàng Thế giới phụ trách Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, cùng một số các cán bộ cấp cao khác,…

dn_SPLB hh

Chương trình hội thảo diễn ra với hai phiên thảo luận chính: Khát vọng 2035 và vai trò của cộng đồng doanh nghiệp; Và Hiện đại hóa thể chế vì sự phát triển bền vững của khu vực kinh tế tư nhân.

Khát vọng Việt Nam 2035 là một báo cáo của Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố vào tháng 2 vừa qua hướng tới « Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ ». Theo đó, có 6 chuyển đổi cần phải làm ngay để hiện thực hóa khát vọng.

Cụ thể là hiện đại hóa nền kinh tế, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân; phát triển năng lực đổi mới sáng tạo, lấy khu vực kinh tế tư nhân làm trung tâm; nâng cao hiệu quả của quá trình đô thị hóa, tăng cường kết nối giữa các thành phố và vùng phụ cận.

Bên cạnh đó, phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu; đảm bảo công bằng và hòa nhập xã hội cho các nhóm yếu thế cùng với sự phát triển của xã hội trung lưu; xây dựng một Nhà nước pháp quyền hiện đại với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hội nhập và xã hội dân chủ phát triển ở trình độ cao…

Kết thúc hội thảo, Ông Vũ Tiến Lộc cho rằng, VCCI và cộng đồng doanh nghiệp sẽ đóng góp tích cực cho báo cáo Khát vọng Việt Nam 2035 trong thời gian tới. « Cộng đồng doanh nghiệp sẽ có một định hướng hoạt động cho đến 20 năm nữa, như vậy sẽ đảm bảo niềm tin cho doanh nghiệp trên con đường của mình ».

Link báo cáo: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23724/VN2035Vietnamese.pdf