Dự án phát triển doanh nghiệp nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2008 – 2011 (WEDGE)

Dự án phát triển doanh nghiệp nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2008 – 2011 (WEDGE) được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Quốc gia về việc làm bền vững của Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) do ĐSQ Ai Len tại Việt Nam tài trợ nhằm góp phần tạo cơ hội tăng thu nhập cho phụ nữ có thu nhập thấp và gia đình của họ để đảm bảo công ăn việc làm và ổn định thu nhập thông qua phát triên doanh nghiệp nữ.

Trong thời gian triển khai dự án, Dự án WEDGE  với tổng ngân sách là 426.524 USD đã thu nhận được những kết quả khả quan:

–         Tạo môi trường thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp nữ và bình đẳng giới.

–         Tăng cường năng lực cho các tổ chức hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nữ và bình đẳng giới.

–         Phát triển các bộ công cụ (tài liệu) tập huấn và các dịch vụ hỗ trợ doanh nhân nữ

 

Triển khai chủ yếu ở 2 tỉnh Quảng nam và Phú Thọ, dự án đã giúp thành lập được 6 nhóm kinh doanh tại Phú Thọ và 16 nhóm kinh doanh tại Quảng Nam với khoảng 200 doanh nghiệp đã được tham gia đào tạo.

Nhằm đánh giá kết quả triển khai dự án, sáng này ngày 22/07/2011, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam đã tổ chức Lễ tổng kết dự án với đại diện của các nhà tài trợ, các đơn vị tiếp nhận tài trợ, các tổ chức phi Chính phủ tại Việt Nam và các tổ chức xã hội tại Hà Nội. Kết thúc buổi tổn kết, các đại biểu đã đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm triển khai tốt hơn các dự án đồng thời tạo giải pháp để duy trì sự phát triển bền vững sau khi dự án kết thúc.

Đại diện Ban Lãnh đạo Hiệp hội nữ Doanh nhân Hà Nội đã tham dự Lễ tổng kết này.