khóa đào tạo về “ văn hóa doanh nghiệp” cho công nhân thuộc Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà

Hướng tới mục tiêu nhằm cải thiện đời sống sinh hoạt cho công nhân lao động. Vào ngày 3/6/2011 dự án Danida số 104.Việt.30m kết hợp cùng với Báo lao động thủ đô đã tổ chức khóa đào tạo về “ văn hóa doanh nghiệp” cho công nhân thuộc Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà. Với sự dẫn dắt của Tiến sĩ Nguyễn Thị Tố Quyên – Phó khoa xã hội họ thuộc Học viên báo chí và tuyên truyền đã mang lại cho công nhân những kiến thức cơ bản nhất về văn hóa nơi làm việc. Khóa học đã thu hút 115 học viên tới tham dự.

Hong_h_2

Hong_h_3

Hong_h_4