Thông cáo báo chí – vòng chung kết cuộc thi bông sen vàng thủ đô 2017

Hà Nội, ngày 26/9/2017 – tại khách sạn Hà Nội, Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội (HNEW) tổ chức buổi họp báo giới thiệu Vòng Chung kết Cuộc thi Bông Sen Vàng Thủ đô 2017 và giới thiệu Bộ nhận diện thương hiệu mới của HNEW hướng tới kỷ niệm 10 năm hoạt động. Sự kiện Cuộc thi Bông Sen Vàng Thủ đô năm 2017 là hoạt động nôỉ bật khởi đầu cho một lọat các hoạt động nằm trong định hướng phát triển mới của Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội với khẩu hiệu mới “Truyền cảm hứng cho nữ lãnh đạo doanh nghiệp Việt”. Hoặc “Nữ lãnh đạo doanh nghiệp Việt truyền cảm hứng”.

Toàn nội dung: [HNEW -BSV]TCBC_VONG CHUNG KET[2]_dieu_chinh.

IMG_7660 IMG_8462 IMG_8472 IMG_8485