Bản tin Pháp luật tháng 10/2013

Số : BD131104

Ngày 31 Tháng 10 năm 2013

Trong số này:          

Trưng bày, sao chép tác phẩm mỹ thuật phải đăng ký hoạt động

Lao động sang nước ngoài làm việc, ký quỹ tối đa 3.000 USD

Các trường hợp được kéo dài thời hạn sử dụng đất nông nghiệp

Phạt đến 1 tỷ đồng đối với vi phạm thi công xây dựng

Tăng thù lao của luật sư tham gia tố tụng

Điều kiện ký hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

Danh mục văn bản mới

Download Bản tin Pháp luật tháng 10/2013