Tổng cục Hải quan về việc trả lời câu hỏi sau Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2014

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận công văn số :1098/ TCHQ- PC ngày 5/2/2015 của Tổng cục Hải quan về việc trả lời câu hỏi sau Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2014

 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng gửi tới quý Hiệp hội/Doanh nghiệp toàn văn câu trả lời. Mọi thông tin trao đổi xin vui lòng liên hệ Anh Phạm Hữu Quyết, Phó Trưởng Ban Hội viên và Đào tạo. Điện thoại: 04 35742165 hoặc 35742022 máy lẻ 216, email: hoiviendaotao.vcci@gmail.com, quyetvcci@gmail.com

http://www.vcci.com.vn/tin-vcci/2015021109345072/tong-cuc-hai-quan-giai-dap-cau-hoi-sau-hoi-nghi-doi-thoai-doanh-nghiep-nam-2014.htm

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỘI VIÊN VÀ ĐÀO TẠO

Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

 

Email: hoiviendaotao.vcci@gmail.com